Udviklingsplanen for Hjarup
Da Hjarup i januar 2007 blev en del af Kolding Kommune, blev vi også repræsenteret i Kolding Kommunes Kontaktforum (KKF). Her sidder en repræsentant fra hver af de 21 landsbyer, der er i Kolding Kommune. Birgit Jørgensen er Hjarups repræsentant i KKF.
 
I KKF drøftes emner af fælles interesse for landsbyerne, og der arbejdes for at udvikle og forbedre landsbyerne. Projektansøgninger til landsbypuljen behandles i dette forum.
 
Hjarup har i 2008 fået bevilget ca. 200.000 kr. til forskønnelse af Torvepladsen ved den gamle købmandsbutik. Til færdiggørelse af Torvet er der i 2009-puljen søgt 100.000 kr.
i 2011 fik Hjarup penge til Informationstavle og bålhytte, og i 2013 tilskud til reperation af vinduer på Mejeriet og til planter til mejerihaven.
 
Alle landsbyer i Kolding kommune skal udarbejde en Udviklingsplan for deres landsby. I 2008 blev det så Hjarups tur. Udviklingsplanen er et udtryk for borgernes ønsker og ideer til udvikling i deres lokalområde de næste 10-15 år.
 
På et borgermøde i maj måned 2008 blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af 16 personer. Arbejdsgruppen afholdt flere møder i løbet af 2008 og her drøftede vi, ud fra en række spørgsmål, problematikker om Hjarup og landsbyens udvikling. Vi fik tilknyttet landskabsarkitektfirmaet GBL til opgaven.
 
Udviklingsplanen for Hjarup kan her på siden downloades som pdf-fil. Tast her.
 
Vamdrups udviklingsplan: Områdeplan 12 er nu tilgængelig på Kolding Kommunes hjemmeside. Se den på dette link.Udviklingsplanen for Hjarup