Nyheder

Generalforsamling 2017 - KFUM Spejderne, HJarup Gruppe

Generalforsamling 2017 - KFUM Spejderne, HJarup Gruppe

Generalforsamling 2017   

”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe” samt den selvejende institution ”Hjarup Spejdercenter” afholder onsdag den 22 februar  kl. 19.00, fælles generalforsamling i spejdercentret på Østergårdsvej i Hjarup.

Den fælles dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af beretning for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
 4. Aflæggelse af beretning for ”Hjarup Spejdercenter”
 5. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag
  Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før general forsamlingen på ufj@spf.dk.
 6. Gennemgang og godkendelse af regnskaber
  a. Hjarup Gruppens regnskab- KFUM spejderne
  b. Hjarup spejdercenters regnskab
 7. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 8. Valg af forældrerepræsentanter i grupperådet for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
 9. Valg til institutionen ”Hjarup Spejdercenter”
 10. Valg af revisorer for ”KFUM Spejderne, Hjarup Gruppe”
 11. Valg af revisor for ”Hjarup Spejdercenter”
 12. Eventuelt

   

<< Forrige side