Nyheder

Generalforsamling for Hjarup Sogns Landsbyforening

Generalforsamling for Hjarup Sogns Landsbyforening

Hjarup Sogns Landsbyforening

Der indkaldes til

G e n e r a l f o r s a m l i n g
for Hjarup Sogns Landsbyforening
torsdag den 27. april 2017
kl. 19.00 på Hjarup Mejeri

Dagsorden


1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent, stemmetællere samt referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for Landsbyforeningen
5. Fastsættelse af kontingent 2017/2018
6. Mejeriet – beretning og fremlæggelse af regnskab
7. Indkomne forslag
(sendes til Steen Matschke senest 18. 4. på mail: steen.matschke@hotmail.com)
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
11. Ekstraordinær generalforsamling

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og kage.

Vi håber på at se rigtig mange af jer.

På gensyn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

<< Forrige side