Forbundvandværket


Forbundsvandværket blev etableret den 1. januar 2010 ved en fusion af de gamle vandværker i Skanderup, Hjarup og Gelballe.

Formålet med Forbundsvandværket er, at sikre den størst mulige forsyningssikkerhed til den, på længere sigt, laveste pris.

Se mere på www.forbundsvandvaerket.dk