Foreninger og netværk

Hjarup har et rigt foreningsliv med mange forskelligartede foreninger og andre interessegrupper og netværk. Og der kommer hele tiden nye til. Borgerne i Hjarup mødes ofte og nyder hinandens selskab eller konkurrerer mod hinanden. Nogle foreninger er i samarbejde med vores nabolandsby Skanderup.

Mange gode frivillige kræfter er engageret i disse foreninger, og de arbejder for at skabe et fællesskab og sammenhold i vores landsby.

Her får du et indblik i foreningslivet i Hjarup, og har du kommentarer eller spørgsmål, kan du altid henvende dig til foreningernes kontaktpersoner.

Foreninger:
Budstikken
Cykelture
Farveladen
Hjarup Runners
Forbundsvandværket
Menighedsrådet
Skanderup-Hjarup Idrætsforening
Spejderne i Hjarup
Stavgang
Vitas drenge
Stiudvalget