Menighedsrådet


Menighedsrådet afholder som udgangspunkt de ordinære møder en gang i måneden, bortset fra juli måned.
Møderne afholdes i Kirkeladen og er åbne for offentligheden.

Se hvem der sidder i Menighedsrådet for Hjarup Sogn på Hjarup Kirkes hjemmeside og se hvornår møderne afholdes.